• Gỗ Sapelli (Xoan đào Châu Phi) tròn
  • Củi trấu (Rice husk briquette)
  • Gỗ tràm (Acacia) FSC xẻ sấy, gỗ tròn Mã Lai và Việt Nam
  • Gỗ Thông (Pine) Nam Mỹ và Autralia xẻ sấy (tròn) nhập khẩu
  • Gỗ Giẻ gai (Beech FSC) Châu Âu xẻ sấy, gỗ tròn nhập khẩu
  • Gỗ Sồi trắng (White oak FSC) Mỹ và Châu Âu xẻ sấy, gỗ tròn nhập khẩu
  • Gỗ Tần Bì (White Ash) Mỹ và Châu Âu xẻ sấy, gỗ tròn nhập khẩu
  • Gỗ Đoạn (Basswood) Mỹ và Châu Âu xẻ sấy nhập khẩu
  • Gỗ Dương (Yellow poplar) Mỹ và Châu Âu xẻ sấy, tròn nhập khẩu

HOT LINE :

(+84) 1287.00.66.88

Tư vấn trực tuyến

Danh sách sản phẩm Gỗ tràm (Acacia) FSC xẻ sấy, gỗ tròn Mã Lai và Việt Nam

Các sản phẩm liên quan

Gỗ Óc chó (Walnut) xẻ sấy, gỗ tròn Mỹ nhập khẩu

Độ dày tiêu chuẩn: 26mm / 32mm / 38mm / 52mm (4/4”, 5/4”, 6/4”, 8/4”)

Mặt rộng: 100mm up

Dài:…

Gỗ Giẻ gai (Beech FSC) Châu Âu xẻ sấy, gỗ tròn nhập khẩu

Độ dày tiêu chuẩn: 26mm / 32mm / 38mm / 45mm / 52mm

Mặt rộng: 100mm up

Dài: 2m up

Gỗ Tần Bì (White Ash) Mỹ và Châu Âu xẻ sấy, gỗ tròn nhập khẩu

Độ dày tiêu chuẩn : 26mm / 32mm / 38mm / 52mm (4/4", 5/4", 6/4", 8/4")

Mặt rộng: 100mm up

Dài: 2m up